SIGURIA

Objekti juaj është më e sigurtë falë sistemeve të monitorimit me kamera të cilat komandohen nga

sisteme të automatizuara që AKPRO ALBANIA mundëson.

AKPRO ALBANIA permes sektorit te sigurise, ofron zgjidhje per cdo lloj nevoje te lidhur me sigurine ne banesa, vende pune, hapesira publike, banka, industri dhe aktivitete tregtare, duke propozuar nje game te gjere e te kompletuar te sistemeve kundra-zjarrit, kundra-vjedhjes dhe video-kontrolli.

Pervec produkteve te nje cilesie te larte, AKPRO ALBANIA ofron nje suport teknik dhe komercial me nje profesionalitet te larte. Klienti shoqerohet ne cdo faze, qe nga perllogaritja e preventivit , ne zgjedhjen e produktit e deri ne instalimin e tyre.