Blogs Style 2

PROJEKTIM INXHINIERIK

Projektim profesional dhe shërbim cilësor Projektimi i specializuar ofrohet në shumë fusha të inxhinierisë elektrike që nga instalimet civile dhe industriale, deri tek impiantet speciale si mbrojtja kundër vjedhjes, kundër

MATERIALE ELEKTRIKE

Portofoli ynë i plotë përputhet me kërkesën tonë për cilësi. Portofoli ynë i plotë me të gjitha llojet e materialeve elektrike na bën Instalatore më të rëndësishëm të këtyre produkteve.

SIGURIA

Objekti juaj është më e sigurtë falë sistemeve të monitorimit me kamera të cilat komandohen nga sisteme të automatizuara që AKPRO ALBANIA mundëson. AKPRO ALBANIA permes sektorit te sigurise, ofron